Сайтът на Българските музеи

Това е дигиталната библиотека на българските музеи. В нея всеки регистриран в сайта музей може да публикува (пълнотекстово или частично) свои издания, архивни документи и стари книги с изтекли авторски права, представляващи части от фондовете му, дигитални копия на веществени ценности и др. Системата позволява експонирането на материали с визуален, текстови, звуков или видеохарактер. В зависимост от волята на авторите или от интересите на институцията, която предоставя материалите, всеки един от тях може да бъде видим за цялата Интернет аудитория или само за регистрираните потребители на сайта. 

Нашият екип предоставя това Интернет пространство на българските музеи и галерии, за да бъде осигурена по-широка видимост на културното богатство, съхранявано в институциите на паметта. Публикуването на материали на този сайт не е пречка за експонирането им на други портали или на сайтовете на съответните музеи. Попълването на настоящата библиотека ще се реализира успоредно с търсене на възможности за обвързването на нейните ресурси с други дигитални библиотеки, както и с научни бази от данни, съответстващи или близки на приложното поле на музейната дейност. 

Препоръчваме стриктно съблюдаване на авторските права и издателските права, както и на действащите регламенти, отнасящи се до публикуване на дигитално съдържание в Интернет пространството. Последни публикации от музеите:

Реч за делото на св. св. Кирил и Методий, произнесена през 1866 г. в Жеравна

07.02.2016
Реч, произнесена на 11 май 1866 г. от учителя Петко Димитров в с. Жеравна, ръкопис, 8 с.Инв. № 23 В // Основен фонд на Музея на образованието. 

Дисциплинарен правилник на Габровското училище, 1837

15.06.2016
Документът е създаден от първооснователя на новобългарското взаимноучилищно дело - отец Неофит Рилски. Той разкрива демократичния характер на училищната организация на българското училище още в най-ранния период на съществуванието му. Представен е на съвременен език, за да бъде разбираем за максимално широка аудитория. Автентичният текст е достъпен в постоянната експозиция на Музея.

Дигитален каталог

11.09.2016
Дигитален каталог на Националния музей на образованието