Сайтът на Българските музеи

Правилник за устройството и дейността на Музей "Старинен Несебър"

Правилникът урежда статута на Музея на основа на устройствените разпореждания на Общинския съвет в Несебър от 16 декември 2005. 

Публикувано от: Музей "Старинен Несебър"
дата: 22.02.2016
Превилник на Музей "Старинен Несебър"
166 KB    Изтегли