Сайтът на Българските музеи

Библиография "70 години Регионален исторически музей - Смолян"

Изданието е представителна библиография, отрязаваща дейностите на Музея по направления, фондове и колекции. Отразени са приносите на негови служители и на краеведи, освутлили в трудовете си събития и личнасти на местната история и култура. 

Публикувано от: Регионален исторически музей "Стою Шишков" - Смолян
дата: 09.02.2016