Сайтът на Българските музеи

Реч за делото на св. св. Кирил и Методий, произнесена през 1866 г. в Жеравна

Реч, произнесена на 11 май 1866 г. от учителя Петко Димитров в с. Жеравна, ръкопис, 8 с.
Инв. № 23 В // Основен фонд на Музея на образованието. 

Публикувано от: Национален музей на образованието - Габрово
дата: 07.02.2016