Сайтът на Българските музеи

Македония в железопътната политика на България

Ангел Джонев. Македония в железопътната политика на България (1878-1918). Кюстендил: Регионален исторически музей, 2008.

Научна монография, представяща политическите, стопанските и социалните аспекти на изграждането на железопътната мрежа в региона и отчитаща възловото положение на Кюстендил в стратегическите дейности на българската държава във връзка с перспективите на националния въпрос.

Публикувано от: Регионален исторически музей - Кюстендил
дата: 07.02.2016