Сайтът на Българските музеи

Личността в историята

Сборник с доклади и съобщенияо от Националната научна конференция, посветена на 200-годишнината от рождението на Александър Екзарх, Захарий Кряжески и Атанас Иванов. Стара Загора, 22-23 април 2010. Научен ръководител проф. д-р Георги Бакалов. // Известия на Старозагорския исторически музей. Том. IV. Стара Загора, 2011. 

Електронен сборник

Публикувано от: Регионален исторически музей - Стара Загора
дата: 08.01.2016