Сайтът на Българските музеи

Добруджа. Сборник. Т. 28-29. 2015, 260 стр.

Том 28-29 на научния сборник "Добруджа", издаван от музеите в Силистра и Добрич, беше отпечатан през 2015 г. В него са публикувани материалите от научните конференции, проведени в Добрич през 2008 и 2014 г. Макар и с известно закъснение, докладите от националната конференция "Руско-турските войни и етнодемографските процеси в Добруджа XVIII - XIX век" намират път към своите публики. Посветените на проф. Петър Тодоров четения от 2014 г. също са пряко свързани с добруджанската тематика. Те съдържат библиографски материали върху творчеството на известния учен, биографична статия и интересни негови бележки за работата му като уредник в музея в Толбухин (Добрич) в периода 1961-1967 г. Представяме съдържанието на сборника и спомените на проф. Петър Тодоров, отразяващи любопитни детайли от всекидневието на музейните специалисти през 60-те години на миналия век. 

Публикувано от: Регионален исторически музей - Добрич
дата: 15.06.2016
Добруджа. Сборник. Том 28-29. 2015
27 MB    Изтегли