Сайтът на Българските музеи

Дисциплинарен правилник на Габровското училище, 1837

Документът е създаден от първооснователя на новобългарското взаимноучилищно дело - отец Неофит Рилски. Той разкрива демократичния характер на училищната организация на българското училище още в най-ранния период на съществуванието му. Представен е на съвременен език, за да бъде разбираем за максимално широка аудитория. Автентичният текст е достъпен в постоянната експозиция на Музея.

Публикувано от: Национален музей на образованието - Габрово
дата: 15.06.2016
Правилник на Габровското училище, 1837
4 MB    Изтегли