Сайтът на Българските музеи

Анани Явашов, Разград - неговото археологическо и историческо минало. София: Придворна печатница, 1930.

Книгата е професионална краеведска монография, съдържаща задълбочен анализ на археологическите и исторически данни за града, валидни към 20-те години на миналия век. Авторът е местен интелектуалец, създал и ръководил Археологическото дружество в града. 

Публикувано от: Регионален исторически музей - Разград
дата: 19.03.2016
Разград
95 MB    Изтегли