Сайтът на Българските музеи

Това е дигиталната библиотека на българските музеи. В нея всеки регистриран в сайта музей може да публикува (пълнотекстово или частично) свои издания, архивни документи и стари книги с изтекли авторски права, представляващи части от фондовете му, дигитални копия на веществени ценности и др. Системата позволява експонирането на материали с визуален, текстови, звуков или видеохарактер. В зависимост от волята на авторите или от интересите на институцията, която предоставя материалите, всеки един от тях може да бъде видим за цялата Интернет аудитория или само за регистрираните потребители на сайта. 

Нашият екип предоставя това Интернет пространство на българските музеи и галерии, за да бъде осигурена по-широка видимост на културното богатство, съхранявано в институциите на паметта. Публикуването на материали на този сайт не е пречка за експонирането им на други портали или на сайтовете на съответните музеи. Попълването на настоящата библиотека ще се реализира успоредно с търсене на възможности за обвързването на нейните ресурси с други дигитални библиотеки, както и с научни бази от данни, съответстващи или близки на приложното поле на музейната дейност. 

Препоръчваме стриктно съблюдаване на авторските права и издателските права, както и на действащите регламенти, отнасящи се до публикуване на дигитално съдържание в Интернет пространството. Последни публикации от музеите:

Каталог "От златните им ръце"

10.07.2016
Новият каталог на РИМ - Шумен "От златните им ръце: Колекция филигран от фондовете на Регионалния исторически музей - Шумен" е вече факт. Необемното и луксозно книжно тяло е продукт на Издателство "Фабер". Съставител е музейният специалист Мариана Стефанова. Издаинието е двуезично и съдържа фотографии и описания на всички филигранни ценности, съхранявани в Регионалния исторически музей - Шумен. ...

Градът в българските земи по археологически данни

06.01.2017
Сборник с материали от националната научна конференция в чест на Вера Антонова, проведена в Шумен на 31 октомври и 1 ноември 2013. Сборникът е представен пълнотекстово на сайта на Регионалния исторически музей в Шумен. Тук също е достъпен за четене и изтегляне като файл. 

Културно наследство и културен туризъм: Музейни перспективи

06.01.2017
Пълнотекстов достъп до сборника с материали от международната научна конференция, посветена на 110-годишнината от създаването на Историческия музей в Шумен. Изданието е част от поредицата Известия на регионален исторически музей - Шумен, том 16. Достъпно е и на сайта на Музея.