Сайтът на Българските музеи

Това е дигиталната библиотека на българските музеи. В нея всеки регистриран в сайта музей може да публикува (пълнотекстово или частично) свои издания, архивни документи и стари книги с изтекли авторски права, представляващи части от фондовете му, дигитални копия на веществени ценности и др. Системата позволява експонирането на материали с визуален, текстови, звуков или видеохарактер. В зависимост от волята на авторите или от интересите на институцията, която предоставя материалите, всеки един от тях може да бъде видим за цялата Интернет аудитория или само за регистрираните потребители на сайта. 

Нашият екип предоставя това Интернет пространство на българските музеи и галерии, за да бъде осигурена по-широка видимост на културното богатство, съхранявано в институциите на паметта. Публикуването на материали на този сайт не е пречка за експонирането им на други портали или на сайтовете на съответните музеи. Попълването на настоящата библиотека ще се реализира успоредно с търсене на възможности за обвързването на нейните ресурси с други дигитални библиотеки, както и с научни бази от данни, съответстващи или близки на приложното поле на музейната дейност. 

Препоръчваме стриктно съблюдаване на авторските права и издателските права, както и на действащите регламенти, отнасящи се до публикуване на дигитално съдържание в Интернет пространството. Последни публикации от музеите:

Анани Явашов, Разград - неговото археологическо и историческо минало. София: Придворна печатница, 1930.

19.03.2016
Книгата е професионална краеведска монография, съдържаща задълбочен анализ на археологическите и исторически данни за града, валидни към 20-те години на миналия век. Авторът е местен интелектуалец, създал и ръководил Археологическото дружество в града. 

Устав на Разградското археологическо дружество

02.11.2016
Устав, утвърден през 1922 г. при създаването на Дружеството

Отчет на Разградското археологическо дружество

02.11.2016
Отчет за дейността на дружеството за 1923 г.