Сайтът на Българските музеи

Сътрудничество

Институтът за приложна музеология е организация, чиято управленска стратегия включва участие в мрежи от други публични и частни структури. Съзнавайки, че най-продуктивните и дълготрайне резултати в обществена полза се постигат от коалиции, създадени и действащи в градивна посока, ние сме отворени за контакти с други институции с подобен профил. Успоредно с това изразяваме готовност да сътрудчичим на българските музеи и на други организации за откриване на подходящи партньори при реализиарне на конкретни проекти или с цел създаване на дългосрочно сътрудничество от общ интерес. Във връзка с това приемаме запитвания в контактната форма тук, както и по другите възможни начини, които този сайт предлага. При постигнато съгласие за обща работа или при създаване на нов културен продукт в резултат от сътрудничеството, което сме осигурили, имаме готовност да популяризираме направеното и да включим съответната структура в мрежата на нашите основни партньори.