Сайтът на Българските музеи

Консултации

Институтът за приложна музеология предлага консултантски услуги по всички въпроси, свързани с функционирането и управлението на музеите в страната и в Европейския съюз. Имаме ресурс да ви съдействаме при подготовката и промените на вашите правилници, при възникването на трудности, свързани с финансовата дейност и отчетност, при фондовата и експозиционната работа. Нашите експерти биха могли да ви помогнат при организирането на събития - локални и национални, при идентификацията на специфични културни ценности и при създаването на иновативни музейни продукти. 

Сред приоритетите на Института е по-широкото отваряне на българските музеи към нови сегменти от потенциални и реални аудитории и потребители на култура. Във връзка с това имаме готовност да ви съдействаме да търсите подходящия за вашия профил и бюджет издател на вашите музейни книги, дизайнер на сайт или на друг дигитален продукт, дизайнер на постоянна или временна експозиция. 

Предлагаме също консултации при подготовка на научни конференции и симпозиуми - както по отношение на самото събитие, така и по отношение на научните сборници или други печатни или дигитални материали, чрез които се популяризират резултатите от академичния труд. Имаме готовност да осигурим контакти с водещи учени от страната и чужбина, които да ръководят или да участват във форумите на българските музеи. 

Всички запитвания и предложения можете да регистрирате в предложената контактна форма, като се постараете да опишете максимално коректно и обстоятелствено въпроса, по който се обръщате към нас. Правилото е да получите писмен отговор до три дни от запитването, като по-нататъшната форма на съвместна работа се уточнява след това. По въпроси, които са извън обхвата на нашата дейност или по които нямаме възможност да ви помогнем, ще ви насочим към друга институция - включително и държавна.