Сайтът на Българските музеи

Националният исторически музей представя дигитални варианти на своя научен сборник

31.03.2022

В процес на публикуване са пълнотекстовите дигитални варианти на сборниците Известия на националния исторически музей. Така се осигурява достъп до научнините изследвания, осъществени от експертите на Музея през последните няколко десетилетия. Те са достъпни на сайта на НИМ.

https://historymuseum.org/bg/publications/