Сайтът на Българските музеи

Проект "Другият музей"

25.01.2022

В края на 2021 г. беше отчетен проектът "Другият музей", финансиран от Национален фонд "Култура"

Идеята на проекта е да се създадат документални филми и виртуални турове за по-малко разпознаваеми и по-слабо подкрепени с бюджетни средства музеи в страната. Това е естествено продължение на дейността на “Б Плюс Филм” за ярко присъствие при творческото отразяване на културното наследство. Амбицията на екипа е да постигне творчески и технически иновации, подпомагащи музеите да представят скритите си богатства на максимално широка аудитория. 10-минутните документални филми и виртуалните турове, дигитализирането на артефакти са съобразени с модерните изисквания за представяне на музеите в цял свят. Филмите ще представят “другия музей”, често скрит за обществото и специалистите. Дигитализирането, виртуалното представяне на експозициите и артефактите са новите направления, в които ще се развие дейността на организацията. Продуцентската компания смята на тази база да развие дейността си в следващите години, като помогне и на други музеи в България да получат модерни, конкурентоспособни визуални продукти за богатото ни историческо наследство.

Членове на екипа:

Пламен Герасимов – административен ръководител на проекта, продуцент и оператор;

проф. Вера Бонева – сценарист и научен ръководител

Ралица Димитрова  – режисьор и художествен ръководител;

Боряна Симеонова – асистент-оператор;

Ясен Харалампиев – специалист визуални ефекти;

Александър Симеонов – звукорежисьор.

В резултат от проекта са създадени виртуални турове на партньорски музеи и пет документални филма:

Виртуалните турове представят забележителни музейни сгради и/или експозиции.

Документалните филми са свободни за ползване за образователни и други музейни цели:

Те са достъпни на следните линкове:

Исторически музей - Балчик 

Исторически музей - Панагюрище

Музей на котленските възрожденци 

Литературно-художествен музей - Чудомир - Казанлък 

Музей за нова история на Варна