Сайтът на Българските музеи

Дигитален музей на спорта

24.01.2022

Музеят на историята на физическата култура и спорта е дигитализиран по проект „Знание, популяризиране и устойчиво управление на културното и спортно наследство чрез дигитализация на Музея на историята на физическата култура и спорта, гр. София“ с кратко наименование „Дигитален музей на спорта“, финансиран по линия на Програмата за участие на ЮНЕСКО за бюджетен период 2020-2021 г. и изпълнен от Министерството на младежта и спорта в качеството си на бенефициент в партньорство с „Национална спортна база“ ЕАД. Проектът цели да създаде виртуален архив в областта на историята на българския спорт, да популяризира Музея на историята на физическата култура и спорта сред различни групи хора, както и да модернизира материалната му база. Музеят притежава над 5000 артефактa, като изложените са около 1000 според възможностите на експозиционната площ.

В хода на проекта са дигитализирани над 1200 експоната от архива на музея, които ще бъдат достъпни за разглеждане на създадения за целта нов уебсайт на музея http://sportsmuseum.eu/. Създаден е и кратък рекламен филм с участието на знаменити български спортисти и дарители, който представя музея за широката публика и посетители. Изработени са брошури за музея, ново лого, както и нови двуезични  указателни табели за артефактите в музея, чиито специален дизайн е с кореспондиращи за всеки спорт индивидуални цветови кодове. За представяне на резултатите от проекта са организирани обучения във виртуален формат на 300 бр. ученици от спортните училища в България, както и конференция с участието на г-н Радостин Василев, министър на младежта и спорта.

В екипа по проекта участие взеха г-жа Катя Димитрова, директор на музея, д-р Ерина Кръстева, автор на Концепцията за дигитализация, г-н Борислав Иванов от НСБ, автор на новия уебсайт и филм за музея, и г-н Бончук Андонов, фотограф – осъществил заснемането на музейните артефакти. 

 

Уебсайт: http://sportsmuseum.eu/

Контакти: тел. (02) 930-0702

Работно време: (пон. – петък) 9:00 – 17:00 ч.

Уредник: Катя Димитрова