Сайтът на Българските музеи

Национална научна конференция в Добрич и Тутракан

30.09.2020

Национална научна конференция, посветена на 80 години от Крайовския договор и връщането на Южна Добруджа към България, ще събере на 29 и 30 септември в Добрич и Тутракан учени, историци и музейни специалисти. Организатори на форума са Министерството на културата, Институтът за исторически изследвания към БАН, Национална агенция „Архиви“, Добруджанският научен институт, общините в Добрич и Тутракан, историческите музеи в двата града, както и музеите в Силистра, Балчик, Каварна, Тервел и Дулово.

Темата на научния форум е „80 години от Крайовския договор. Българската и международната общественост за Добруджанския въпрос. Нови документи, нови прочити,    нови   тези.” Научен ръководител на конференцията ще е акад. Георги Марков.

„Добруджа в българската външнополитическа стратегия 1878-1940 г.“,
„Етнодемографски процеси в Добруджа и обществено-икономическо развитие на областта след Берлинския конгрес 1878 г.“, „Добруджа в пределите на българската държава и под румънска власт – обществено-политически и културни процеси“ – това са част от тематичните направления, които ще бъдат обект на разработките на участниците.

Ще бъдат представени и доклади, свързани с възвръщането на Южна Добруджа към България през септември 1940 г. и приобщаването на областта към българския държавен организъм. Предвижда се и тематично направление „Добруджа в българската национална памет. Добруджанските образи в литературата, изкуството, фолклора, етнографията и архитектурата.“ Докладите и научните съобщения ще бъдат издадени в сборник.