Сайтът на Българските музеи

Фотодокументалната изложба на Национален музей "Васил Левски" - Карлово

30.09.2017

P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); widows: 2; orphans: 2; }

Исторически музей- Батак и Национален музей „Васил Левски”- Карлово представят: „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството”

Фотодокументалната изложба на Национален музей "Васил Левски" - Карлово „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството” представя живота на Васил Левски, революционната му дейност и изграждането на Вътрешната революционна организация, провала през есента на 1872 г. и фаталния завършек на един живот, отдаден в името на отечеството и неговата свобода. 
В един ограничен обем тя успява да обхване всички важни моменти от живота на Апостола, родното място и семейната среда като първоизточници на неговото родолюбие и демократизъм преди всички по-сетнешни влияния на европейската революционна и политическа практика. Включва оригинални снимки на Васил Левски, снимки на негови близки, на родното Карлово, на други селища, свързани с революционната му дейност, факсимилета на негови писма, документи на революционната организация и БРЦК, снимки на дейци на Вътрешната революционна организация – Данаил Попов, отец Матей Преображенски, Георги Данчов и др., на БРЦК в Ловеч – Иван Драсов, Димитър Пъшков, Марин Поплуканов, на ръководителите на българското националноосвободително движение като Георги Раковски, Любен Каравелов, Христо Ботев. В изложбата са включени и репродукции на едни от най-популярните произведения на изобразителното изкуство и монументални паметници, посветени на Апостола – създаването на революционни комитети, залавянето и обесването на Левски, паметниците в София, Карлово и Ловеч.
Изложбата се посвещава на 180-тата годишнина от рождението на Апостола на свободата.