Сайтът на Българските музеи

Музеят и предизвикателствата на ХХI век

21.12.2015

Материали от конференция, пропедена на 1 и 2 юли 2013 г. в Националния военноисторически музей.

Електронен сборник

София: Национален военноисторически музей, 2013