Сайтът на Българските музеи

Личността в историята

07.02.2016
Сборник с доклади и съобщения от Националната научна конференция, посветена на 200-годишнината от рождението на Александър Екзарх, Захарий Кряжески и Атанас Иванов. Стара Загора, 22-23 април 2010. Научен ръководител проф. д-р Георги Бакалов. // Известия на Старозагорския исторически музей. Том. IV. Стара Загора, 2011.  Електронен сборник

Музеят и предизвикателствата на ХХI век

21.12.2015
Материали от конференция, пропедена на 1 и 2 юли 2013 г. в Националния военноисторически музей. Електронен сборник София: Национален военноисторически музей, 2013